„FEHÉR KAVICS” Kelenföldi Református Óvoda

 

 

 

 

 

Köszöntő | Aktuális | Óvodánkról | Csoportjaink| Szolgáltatásaink

 

 

Az óvoda címe:

1119 Budapest, Albert u. 1

2022. szeptember 15-től: bejárat a NAGYKIKINDA UTCAI KAPUN

 

 

Az óvoda környékén a parkolásért fizetni kell!

Tájékoztató a körzethatárokról

 

Tel: 1-371-1314

30-758-0389

E-mail:  refovoda@feherkavics.hu

 

Az intézmény fenntartója: Budapest- Kelenföldi Református Egyházközség

 

 

Az intézmény alaptevékenységként ellátandó feladata:


Óvodai nevelés a hazai óvodai neveléstörténet értékeire,

a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve,

a református keresztyén pedagógiai elvekkel és hagyományokkal kiegészítve az országos Alapprogram alapján.

 

 

Az intézmény közoktatási feladatai:

 

Ř   egyéni és komplex képességfejlesztéssel alkalmassá váljanak az iskolai életre

Ř   egészséges életmód kialakítása, egészségvédelem, a gyermekek - fejlődéséhez szükséges környezet biztosítása

Ř   érzelmi nevelés (helyes önértékelés, értékrend)

Ř   értelmi nevelés (a világot, mint a teremtő Isten csodálatos művét ismerjék meg)

Ř   erkölcsi nevelés (a bibliai családmodell értékként épüljön be a személyiségükbe, helyes értékrend

 

 

DOKUMENTUMAINK:

 

Az óvoda HÁZIRENDje ÚJ: 2024.03.01-től!

Az óvoda Pedagógiai Programja

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Az intézmény Panaszkezelési Szabályzata

Az intézmény Adatkezelési Szabályzata

Adatkezelési tájékoztató

A 2022-2027 közötti nevelési időszakra vonatkozó Vezetési Program

Közzétételi lista- 2023. október 26.

 

 

 

ÓVODÁNK RÖVID TÖRTÉNETE:

 

2000 tavaszán merült fel a Kelenföldi Református Gyülekezetben egy óvoda üzemeltetésének terve.

 Nyitott ajtót adott elénk Istenünk: a XI. kerületi Önkormányzat egy megürült bölcsődeépületet bocsátott rendelkezésünkre. A hatóságok által megkövetelt átalakításokra ősszel került sor. Az átalakítási munkákkal egy időben folyt a munkatársak, óvónők, dajkák megkeresése. Az óvodavezetői feladatokat Törökné Knáver Mária óvónő, a gyülekezet presbitere vállalta.

Óvodánk a nevét a Jelenések Könyvéből vett Ige alapján kapta:

"Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és új nevet, melyet senki sem tud, csak az, aki kapja." (Jel. 2,17)

A fehér kövecske, mely a Jézusban nyert új élet szimbóluma, emlékeztet bennünket az Úr Jézustól kapott feladatunkra:

"Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket."

 A "Fehér Kavics" Óvoda 2001 januárjától napközis rendszerben fogadta a gyermekeket.

Ř 2001. áprilisától hangsúlyosabbá vált a gyermekek hívogatása

Ř májusban 39 gyereket regisztrálhattunk, így ősszel 2 csoport indítása vált lehetségessé az épület két szárnyában

Ř az óvoda ünnepélyes megnyitójára 2001. szeptember 1-jén került sor, amelyen örömmel adott hálát a Kelenföldi Gyülekezet lelkipásztora, Takaró Károly püspök úr és a leendő óvodások szülei.

Ř A 2001/2002. tanévben két csoporttal, négy óvónővel és három dajkával folytatódott a munka

Ř 2002 augusztusában személyi változásra került sor. Az óvodavezetői feladatokat Takaró Monika vette át

Ř A 2002/2003. tanévben háromcsoportosra bővült óvodánk

Ř A 2003/2004. tanévben 7 óvónő, 4 dajka és 1 óvodatitkár látja el a teendőket

Ř 2006. tavaszán megkezdődött az óvoda új épületrészének átalakítása

Ř 2006/2007. tanévben már 4 óvodai csoport működik

Ř 2006. szeptemberére elkészült a "Fehér Kavics" Kelenföldi Református Óvoda tornaterme, áhítatos szobája, a hozzátartozó vizesblokkal és szertárral

Ř 2011. szeptemberében ünnepélyes keretek között adtunk hálát óvodánk 10 éves fennállásáért

Ř A 2012/2013-as tanévet első alkalommal zártuk ünnepélyes keretek között a Fenntartó templom gyülekezetének közössége előtt, ahol iskolába menő gyermekeink Takaró Károly Püspök Úr elbocsátó áldásával búcsúztak el.

Ř 2013. szeptember 1-től a bevezetésre került új közoktatási törvény szerinti dolgozói állománnyal működik óvodánk

Ř 2015. június 5-én Dr. Simicskó István - Sportért és ifjúságért felelős államtitkár, Újbuda parlamenti képviselője - jelenlétében és ft. Takaró Károly ny. Püspök Úr áldásával átadásra került műfüves focipályánk.

Ř 2015. szeptember 1-től a módosított Alapító Okiratnak megfelelően az óvodánkba felvehető maximális gyermeklétszám: 100 főre növekedett.

Ř 2022. nyarán egy átfogó felújítási munkálat kezdete, melynek során külső szigetelést kap óvodánk, megújulnak belső tereink, új elektromos és vízhálózat kerül kiépítésre.

Errőla https://www.orszagosovodaprogram.hu/portfolio-item/feher-kavics-kelenfoldi-reformatus-ovoda/ linken olvashatnak bővebben!

 

Reménységgel nézünk a jövő elé, bízva abban,

hogy Isten továbbra is áldását árasztja az itt folyó szolgálatra.